All news
December 21, 2022

Grønn Plattform-prosjektet tildelt NOK 70,8M

Prosjektet skal etablere grunnlag for en helhetlig verdikjede for havbunnsmineraler med langt mindre miljøfotavtrykk enn dagens gruvedrift.

Grønn Plattform-prosjektet tildelt NOK 70,8M

Mineraler er essensielt for energiomstillingen

Det fornybare energisystemet trenger mye større mengder kritiske mineraler enn dagens fossile energisystem. Resirkulering er en god begynnelse, men langt fra tilstrekkelig for å skaffe til veie de store mengder kritiske mineraler nødvendig i energiomstillingen. Flere ser at havbunnsmineraler har et stort potensial for å realisere en vesentlig reduksjon i miljø- og klimaavtrykk. For å etablere et robust grunnlag for utviklingen av en ny mineralindustri er det avgjørende å forstå og forutse de viktigste utfordringene en vil møte i hele verdikjeden og legge til rette for utstrakt samarbeid på tvers av industrien ved å trekke på komplementær kompetanse.

Etablering av en ny helhetlig verdikjede

Prosjektet vil utforske hvordan vi best kan realisere en helt ny verdikjede innen havbunnsmineraler. Vi vil demonstrere verdensledende teknologi og metodikk for miljø- og ressurskartlegging og miljøvennlig produksjon og prosessering. Vi skal sammen utvikle verktøy der vi har et sterkt fokus på å minimere fotavtrykket og redusere utslippene våre i alt vi gjør. Dette vil bidra til ansvarlig utnyttelse av våre forekomster av havbunnsmineraler og øke verdiskapingen for de involverte partnerne samt å styrke Norges posisjon og eksportmuligheter i et stort og voksende internasjonalt marked.

Et norsk landslag med global tilstedeværelse

Prosjektet er satt sammen av et bredt konsortium på til sammen [15] selskap og institusjoner med komplementær og ledende kompetanse innen sine respektive segmenter. Konsortiet inkluderer ledende internasjonale industriaktører og de fremste Universiteter og forskningsinstitusjoner innen dyphavsmiljø, havbunnemineraler og mineralprosessering i Norge.

Vi er veldig ydmyke og takknemlige for Grønn-Plattform støtten fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Denne støtten gir oss mulighet til å akselerere kunnskapsinnhentingen og svare ut sentrale spørsmål knyttet til muligheten til å etablere en helt ny næring som kan levere kritiske mineraler (utvunnet på en ansvarlig måte) som er påkrevd i energiomstillingen, sier Anette Broch Mathisen Tvedt, CEO i Adepth og prosjektleder for Grønn Plattform prosjektet.

Konsortiet består av UiB, NTNU, UiT, NORCE, Future Materials Norwegian Catapult Centre, Akvaplan Niva, NOV, Aanderaa, DeepOcean, Shearwater, AkerBP, Seabed Solutions, Geoprovider, GCE Ocean Technology og Adepth.

Om Grønn Plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier. Målet med Grønn plattform er å akselerere grønn omstilling i næringslivet og sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva tildelte totalt 623 millioner i 2023.

E24:

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/wAR6BP/gir-623-millioner-til-groenne-prosjekter

For ytterligere medieinformasjon, vennligst kontakt:

Dr. Anette Broch Mathisen Tvedt
CEO Adepth Minerals AS
Telefon | +47 975 62 768
Epost | abmt@adepthminerals.no